Yanıt Şeması

Bir isteğin yanıtı aşağıdaki bilgileri içerir.

{
 // `data` sunucu tarafından sağlanan yanıttır
 data: {},

 // `status` sunucu yanıtından alınan HTTP durum kodudur
 status: 200,

 // `statusText` sunucu yanıtından alınan HTTP durum mesajıdır
 statusText: 'OK',

 // `headers` sunucunun yanıt verdiği HTTP üstbilgileri (headerlar)
 // Tüm başlık adları (header isimleri) küçük harfle yazılmıştır ve
 // parantez gösterimi kullanılarak erişilebilir.
 // Örneğin: `response.headers['content-type']`
 headers: {},

 // `config` bu istek için `axios`a verilmiş konfigürasyondur
 config: {},

 // `request` bu yanıtı oluşturan istek
 // node.js'deki son ClientRequest objesidir (yönlendirmelerde)
 // ve tarayıcıda ise bir XMLHttpRequest objesidir
 request: {}
}

then kullanırken, aşağıdaki gibi bir yanıt alırsınız:

axios.get('/user/12345')
 .then(function (response) {
  console.log(response.data);
  console.log(response.status);
  console.log(response.statusText);
  console.log(response.headers);
  console.log(response.config);
 });

catch kullanılırken veya then öğesinin ikinci parametresi olarak bir rejection callback geçerken, yanıt, Hataları İşleme bölümünde açıklandığı gibi error objesi aracılığıyla sunulacaktır.