URL-кодування тіла

За замовчуванням axios серіалізує об’єкти JavaScript у JSON. Натомість для надсилання даних у форматі application/x-www-form-urlencoded можна скористатися одним із наведених нижче варіантів.

Браузер

У Браузер ви можете використовувати API [URLSearchParams] (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/URLSearchParams) наступним чином:

const params = new URLSearchParams();
params.append('param1', 'value1');
params.append('param2', 'value2');
axios.post('/foo', params);

Зауважте, що URLSearchParams підтримується не всіма браузерами (див. caniuse.com), але доступний поліфіл (переконайтеся, що ви використовуете поліфіл в глобальному середовищі).

Крім того, ви можете кодувати дані за допомогою бібліотеки qs

const qs = require('qs');
axios.post('/foo', qs.stringify({ 'bar': 123 }));

Або по-іншому (ES6),

import qs from 'qs';
const data = { 'bar': 123 };
const options = {
  method: 'POST',
  headers: { 'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  data: qs.stringify(data),
  url,
};
axios(options);

Node.js

Query string

У node.js ви можете використовувати модуль querystring наступним чином:

const querystring = require('querystring');
axios.post('http://something.com/', querystring.stringify({ foo: 'bar' }));

або URLSearchParams з url module наступним чином:

const url = require('url');
const params = new url.URLSearchParams({ foo: 'bar' });
axios.post('http://something.com/', params.toString());

Ви також можете скористатися бібліотекою qs.

ПРИМІТКА

Бібліотека qs є кращою, якщо вам потрібно стригувати вкладені об’єкти, оскільки метод querystring має відомі проблеми з цим варіантом використання.

Form data

У node.js ви можете використовувати бібліотеку form-data наступним чином:

const FormData = require('form-data');
 
const form = new FormData();
form.append('my_field', 'my value');
form.append('my_buffer', new Buffer(10));
form.append('my_file', fs.createReadStream('/foo/bar.jpg'));

axios.post('https://example.com', form, { headers: form.getHeaders() })

Або використовуйте перехоплювач:

axios.interceptors.request.use(config => {
  if (config.data instanceof FormData) {
    Object.assign(config.headers, config.data.getHeaders());
  }
  return config;
});